HEDEAGERKIRKEN I BILLEDER OG TEKST

Altervæggen "Den brændende tornebusk"

Hedeagerkirken er opført i 1975 efter tegning af arkitekt Holger Jensen på en grund umiddelbart uden for diget omkring den gamle kirkegård, hvor Hernings første kirke stod indtil 1887.

Alterkalken fra den gamle kirke bruges stadig i Hedeagerkirken. Den unge kirke har således fået en meget lang historie.

Fra arkitektens hånd er Hedeagerkirken udsmykket med et relief på den 16 m høje altervæg, forestillende den brændende tornebusk. Ligesom Moses ved den brændende tornebusk befinder kirkegængeren sig på hellig grund.

 

 

"Også altervæggens ydermur minder om den brændende tornebusk, når rådhusvinen ?flammer op» om efteråret."

Orglet med 19 stemmer er bygget af Carsten Lund.

Klik her for at læse mere om Orglet