MENIGHEDSRÅDSVALG I HEDEAGER SOGN

KONSTITUERING AF MENIGHEDSRÅDET VED HEDEAGERKIRKEN

Menighedsrådet har, d. 24. november 2020, holdt konstituerende menighedsrådsmøde.

Som formand er valgt: John Egebjerg.

Næstformand: Ruth Jørgensen.

Kirkeværge: Kai Hyllested Graugaard.

Kasserer: Henning Jensen.

Kontaktperson: Anne Marie Engelbøl.

Sekretær: Præsterne.

Menighedsrådet første møde i funktionsperioden er tirsdag d. 8. december 2020 kl. 18.30.

Referatet fra det konstituerende møde kan ses her.

FOLKEKIRKENS STRUKTUR

Folkekirken har en kompleks struktur uden en øverste ledelse. I stedet ledes folkekirken dels af de folkevalgte menighedsråd, dels af de gejstlige (præster, provster og biskopper) og kirkeministeren.

FRA SOGN TIL MINISTER

Kirkens mindste enhed er sognet. Landets 2187 sogne ledes af de lokale menighedsråd. Sognene er bundet sammen i pastorater, som igen er en del af landets 107 provstier. Provstierne er samlet i 10 stifter, der ledes af hver sin biskop og stiftsråd. Kirkeministeren sætter de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken.