MENIGHEDSRÅDSVALG I HEDEAGER SOGN

Hermed resultatet af afstemningen fra valgforsamlingen d. 15. september 2020 i Hedeager sogn:
Medlemmer:
Ruth Nørager Jørgensen, genvalgt
Anne-Marie Engelbøl, genvalgt
Henning Jensen, født, genvalgt
Poul Erik Schroll, genvalgt
John Egebjerg-Johansen, nyvalgt
Ingolf Rix, nyvalgt
Kai Graugaard, nyvalgt


Stedfortrædere:

Hans-Martin Olsen, nyvalgt
Birtha Madsen, nyvalgt

Vh. Anne-Marie Engelbøl
Valgformand

Afstemningsvalg kan udløses, hvis der indleveres en kandidatliste:

  • Kandidatlisten kan indleveres frem til tirsdag d. 13. oktober kl. 18.00.
  • Kandidatlisten skal udarbejdes på en godkendt formular. Formularen findes på Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk og på www.menighedsraadsvalg.dk 
  • Kandidatlisten kan afleveres i kirken til Margit Busk Holm, Gl. Kirkevej 33, tlf: 2940 4063 fra mandag til fredag i kirkens åbningstid, eller til formand for valgbestyrelsen Anne-Marie Erland Engelbøl, Kuhlausvej 8, 7400 Herning.
  • Ved eventuelle spørgsmål: Kontakt valgbestyrelsen.

UNDER UDLØSNING AF AFSTEMNINGSVALG

Der skal vælges 7 personer til menighedsrådet. Hver kandidatliste skal have 7 stillere, der skal underskrive kandidatlisten. Menighedsrådets funktionsperiode er fra 1. søndag i advent 2020 og 4 år frem, frem til dagen før 1. søndag i advent 2024.

Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, jf. § 10 i cirkulære om valg til menighedsråd.

FÅ INDFLYDELSE PÅ, HVAD DIN KIRKE KAN

Der er valg til folkekirkernes menighedsråd i 2020.

Menighedsrådet er den demokratisk valgte ledelse af din lokale kirke, og det er din direkte vej til indflydelse på, hvad din kirke kan og er - og hvilken rolle den skal spille i dit lokalsamfund.

HVORDAN FOREGÅR VALGET?

Et menighedsråd vælges af folkekirkens medlemmer i sognet.

Valget foregår ved en valgforsamling d. 15. september klokken 19.30 i Hedeagerkirken.

Her bliver kandidaterne præsenteret, og menighedsrådet vælges skriftligt. Hvis man vil stemme på en kandidat til menighedsrådsvalget, skal man møde op til valforsamlingen. Derudover skal man bo i sognet eller have løst sognebånd til en af sognets præster, være over 18 år og medlem af folkekirken.

Hvis der efter d. 15. september indkommer yderligere kandidatlister, holdes der afstemningsvalg d. 17. november.

Det nye menighedsråd tiltræder første søndag i advent 2020.

HVEM KAN VÆRE MED I MENIGHEDSRÅDET?

Du skal være medlem af folkekirken, bo i sognet og være over 18 år.

Derudover skal du have lyst til at gøre din indflydelse gældende på kirkens udvikling.

Du skal have lyst til at arbejde i en bestyrelse, som har stor indflydelse på budgetter og personale. Men du skal ikke have særlige kvalifikationer eller erfaringer for at være med.

Du skal ikke tro på en bestemt måde. Folkekirken er for alle.

HVORDAN STILLER MAN OP?

Du skal melde dig som kandidat inden valgforsamlingen d. 15. september 2020.

Kontakt dit lokale menighedsråd for at høre mere om, hvordan du kan blive stillet op som kandidat til menighedsrådet.

Formand for valgbestyrelsen: Anne-Marie Engelbøl, tlf. 2140 0781.

Sognepræst Annette Birk-Sørensen, tlf. 5150 6648.

Sognepræst Kirsten Braad Thyssen, tlf. 2179 4180.

HVAD LAVER ET MENIGHEDSRÅD?

Menighedsrådet styrer administrationen af sognet og kirken.

Menighedsrådet holder opsyn med kirkens bygninger og er med til at planlægge, hvordan de skal vedligeholdes.

Menighedsrådet ansætter personalet ved kirken og medvirker til, at personalet har gode arbejdsforhold, og at der er et godt samarbejde i sognet.

Menighedsrådet er med til at udvikle livet i kirken - blandt andet gennem arrangementer, kirkeblade, hjemmeside og meget mere.

Et menighedsråd holder cirka 10 møder om året.

DU ER IKKE ALENE

Det kan godt virke som om, at der er mange ting at sætte sig ind i som nyt menighedsrådsmedlem. Men du kan få rådgivning og hjælp gennem provstiet, der har konsulenter klar til at hjælpe med spørgsmål om økonomi, personale eller bygninger. Viborg Stift har også konsulenter, der kan hjælpe - blandt andet med juridiske spørgsmål.

Dit menighedsråd er desuden medlem af Landsforeningen af Menighedsråd, som kan vejlede og rådgive i det daglige arbejde.

FOLKEKIRKENS STRUKTUR

Folkekirken har en kompleks struktur uden en øverste ledelse. I stedet ledes folkekirken dels af de folkevalgte menighedsråd, dels af de gejstlige (præster, provster og biskopper) og kirkeministeren.

FRA SOGN TIL MINISTER

Kirkens mindste enhed er sognet. Landets 2187 sogne ledes af de lokale menighedsråd. Sognene er bundet sammen i pastorater, som igen er en del af landets 107 provstier. Provstierne er samlet i 10 stifter, der ledes af hver sin biskop og stiftsråd. Kirkeministeren sætter de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken.