MENIGHEDSRÅDSMØDER

Offentlige menighedsrådsmøder i 2019

8. januar (Aflyst)

5. februar

12. marts

9. april

14. maj

11. juni

20. august

10. september

8. oktober

12. november

10. december

REFERATER

HEDEAGERKIRKENS MENIGHEDSRÅD

FORMAND

Bent Johansen

tlf. 97 12 54 66

e-mail: annalisy@outlook.dk

NÆSTFORMAND

Karin Rosa Bragt

tlf. 31 49 24 49

KASSERER

Henning Gramstrup Jensen

tlf. 97 12 79 41

e-mail: kordegn@hotmail.com

KONTAKTPERSON

Poul Erik Schroll

tlf. 40 84 57 01

e-mail: peschroll@gmail.com

KIRKEVÆRGE

Kurt Nielsen Linnebjerg

tlf. 25 33 30 92

e-mail: linnebjerg@energimail.dk

Anne-Marie Engelbøl

Ruth Jørgensen

Karin Villadsen

tlf. 97 12 58 31

SOGNEPRÆST

Annette Birk-Sørensen

tlf. 5150 6648

e-mail: abi@km.dk

SOGNEPRÆST

Kirsten Braad Thyssen

FOLKEKIRKENS STRUKTUR

Folkekirken har en kompleks struktur uden en øverste ledelse. I stedet ledes folkekirken dels af de folkevalgte menighedsråd, dels af de gejstlige (præster, provster og biskopper) og kirkeministeren.

FRA SOGN TIL MINISTER

Kirkens mindste enhed er sognet. Landets 2187 sogne ledes af de lokale menighedsråd. Sognene er bundet sammen i pastorater, som igen er en del af landets 107 provstier. Provstierne er samlet i 10 stifter, der ledes af hver sin biskop og stiftsråd. Kirkeministeren sætter de lovgivningsmæssige rammer for folkekirken.