FØDSLER

Fødsler anmeldes af jordemoderen. Hvis ingen jordemoder har medvirket ved fødslen skal forældrene dog anmelde fødslen til bopælssognet. Er forældrene ikke gift skal omsorgs- og ansvarserklæring afgives i moderens bopælssogn inden 14 dage efter fødslen. Mere information findes på kirkeministeriets hjemmeside.