HEDEAGERAFTEN

Hedeageraften er et aftenarrangement en gang om måneden med foredrag og hyggeligt samvær omkring et kaffebord.

Kaffen koster 40 kr. 

Hedeageraftener: