SOGNEINDSAMLING

Meld dig som indsamler for Folkekirkens Nødhjælp søndag den 12. marts 2017.


Temaet er i år: 

"Del din søndag med verdens fattigste." 

Efter indsamlingen spiser vi frokost sammen.


Meld dig som indsamler til: Birthe Sandfeld Hansen. Mail: job74@outlook.dk Tlf.: 9726 7414 / 2115 1410

læs mere på: https://www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling

 

 

 

 

MORGENSANG OG KAFFE

Morgensang og kaffe

Torsdage kl. 9-10

Vi begynder i kirken med en lille andagt, og bagefter samles vi i menighedslokalerne til kaffe, brød og hyggeligt samvær.

Alle er velkomne.   

HEDEAGERAFTEN

Torsdag d. 2. marts kl. 19.30

Foredrag med professor, dr. phil. Jørn Henrik Petersen.

"Næstekærlighed og veldfærdsstat - og hvad sker der så, når vi bevæger os mod konkurrencestaten?"

Aftenen indledes kl. 19 med musik i kirken ved kirkens organist.

Alle er velkomne.

FASTELAVNS OG FAMILIEGUDSTJENESTE

Søndag d. 26. februar kl. 10 er der familiegudstjeneste i Hedeagerkirken.

Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

HERNING KIRKEHØJSKOLE

Herning Kirkehøjskoles program for foråret 2017 findes på www.herningkirkehoejskole.dk 

Kalender

BegivenhedDato

Højmesse (Thyssen)

Familiegudstjeneste, fastelavn

26. feb 10:00
10:30
26. feb 10:00 -
10:30

Babysalmesang

28. feb 10:00
10:30
28. feb 10:00 -
10:30

Morgensang og formiddagskaffe

2. mar 09:00
09:30
2. mar 09:00 -
09:30

Musik før Hedeageraftenen

2. mar 19:00
19:30
2. mar 19:00 -
19:30

Hedeageraften

Professor, dr. phil. Jørn Henrik Petersen: "Næstekærlighed og velfærdsstat - og …

2. mar 19:30
20:00
2. mar 19:30 -
20:00