SOGNEINDSAMLING

Meld dig som indsamler for Folkekirkens Nødhjælp søndag den 12. marts 2017.


Temaet er i år: 

"Del din søndag med verdens fattigste." 

Efter indsamlingen spiser vi frokost sammen.


Meld dig som indsamler til: Birthe Sandfeld Hansen. Mail: job74@outlook.dk Tlf.: 9726 7414 / 2115 1410

læs mere på: https://www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling

 

 

 

 

MORGENSANG OG KAFFE

Morgensang og kaffe

Torsdage kl. 9-10

Vi begynder i kirken med en lille andagt, og bagefter samles vi i menighedslokalerne til kaffe, brød og hyggeligt samvær.

Alle er velkomne.   

SOGNEEFTERMIDDAG

Onsdag d. 22. februar kl. 14

Lokalhistoriker Åge Jacobsen kommer og fortæller om Jeppe Aakjær og gammel Johannes.

Kaffebord af kr. 30.

Alle er velkomne.

FASTELAVNS OG FAMILIEGUDSTJENESTE

Søndag d. 26. februar kl. 10 er der familiegudstjeneste i Hedeagerkirken.

Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

HERNING KIRKEHØJSKOLE

Herning Kirkehøjskoles program for foråret 2017 findes på www.herningkirkehoejskole.dk 

Kalender

BegivenhedDato

Sogneeftermiddag

Lokalhistoriker Åge Jacobsen: "Jeppe Aakjær og gammel Johannes"

22. feb 14:00
14:30
22. feb 14:00 -
14:30

Morgensang og formiddagskaffe

23. feb 09:00
09:30
23. feb 09:00 -
09:30

Højmesse (Thyssen)

Familiegudstjeneste, fastelavn

26. feb 10:00
10:30
26. feb 10:00 -
10:30

Babysalmesang

28. feb 10:00
10:30
28. feb 10:00 -
10:30

Morgensang og formiddagskaffe

2. mar 09:00
09:30
2. mar 09:00 -
09:30